فرشتگان

شناسایی فرزندان با وحشتناک ترین روش مادر سنگدل + (عکس)

شناسایی فرزندان با وحشتناک ترین روش مادر سنگدل + (عکس)

شناسایی فرزندان با وحشتناک ترین روش مادر سنگدل + (عکس)

خانم جسیکا نستروم می گوید از اینکه دختران جیغ و فریاد می کشیدند من ناراحت شده بودم.اما پس از برسی دیدم همسایه من دچار رفتار خشن با دو دخترش شده است

شناسایی فرزندان با وحشتناک ترین روش مادر سنگدل ، در واقع نام، مشخصه اصلی فرد جهت شناسایی در نزد افراد و خانواده است.برخی حتی می گویند نام نیکو باعث شکل گیری شخصیت فرد می گردد.شخص تلاش می نماید تا ویژگیهایی شخصیتی خود را متناسب با نامش رشد دهد.

 

خانواده ها سعی می نمایند بهترین نام را برای فرزندانشان برگزینند.تا از این تاریخ به بعد نزد جامعه و اهل منزل شناخته شوند.

 

شناسایی فرزندان با وحشتناک ترین روش مادر سنگدل + (عکس)

 

 

به گزارش نازوب اما مادر سنگدل روش متفاوت و وحشتناکی را برای شناخت فرزندان به کار گرفت.خانم کایلا اوکسنهام برای اینکه در شناسایی فرزندان دچار اشتباه نشود فرزندان خود را با عصای اهنی داغ نمود.مادر سنگدل با قرار دادن عصای اهنی روی شعله انرا سرخ نمود و بدن دو فرزندش را داغ نمود تا در شناسایی اندو دچار اشتباه نگردد.

هر چند فرزندان این اقدام را نادرست می دانند انها می گویند گربه را در حمام خانه زندانی کرده بودند و هنگامی که مادرشان متوجه زندانی شدن گربه از سوی دختران گردید به شدت دلش به حال گربه سوخت و موهای دختران را گرفت و با شدت سرشان را به دیوار می کویبد تا جایی که یکی از همسایه ها از جیغ و فریاد دختران به کمک ایشان شتافت.

 

خانم جسیکا نستروم می گوید از اینکه دختران جیغ و فریاد می کشیدند من ناراحت شده بودم.اما پس از برسی دیدم همسایه من دچار رفتار خشن با دو دخترش شده است.رفتار احمقانه ای بود.خانم از هر گونه اظهار نظر خودداری نمود و فعلا در بازداشت موقت بسر می برد.به گزارش نازوب فرزندان پس از معاینه جهت نگهداری به خانه خواهر بزرگترشان برده شدند.

 

 

شناسایی فرزندان با وحشتناک ترین روش مادر سنگدل + (عکس)

شناسایی فرزندان با وحشتناک ترین روش مادر سنگدل + (عکس)


laghari
بیوگرافی هنرمندان