فرشتگان

عاشقانه ترین مرگ دنیا رقم خورد + (عکس)

عاشقانه ترین مرگ دنیا رقم خورد + (عکس)

 

رسانه ای شدن  عشق بی نظیر این زوج سالمند در کالیفرنیا

حتی مرگ هم نتوانست “دان” و “ماکسین سیمپسون” را پس از 62 سال زندگی مشترک از هم جدا کند. آنها هیچوقت طی این سالها از هم جدا نبودند.  “دان”، 90 ساله و همسرش “ماکسین”، 87 ساله در آخرین لحظات زندگی نیز طاقت دوری یکدیگر را نداشنتد چرا که جدایی آنها از هم تنها چهار ساعت دوام آورد و این زوج اهل ایالت کالیفرنیا به فاصله چهار ساعت از یکدیگر این دنیا را ترک کردند.

 

عاشقانه ترین مرگ دنیا رقم خورد + (عکس)

 

“ملیسا اسلوان”، نوه این زوج گفت: اول مادربزرگم از دنیا رفت و در حالی که در حال انتقال جسدش بودیم پدربزرگم نیز چشم از جهان فروبست.

 

عاشقانه ترین مرگ دنیا رقم خورد + (عکس)

 

عاشقانه ترین مرگ دنیا رقم خورد + (عکس)


laghari
بیوگرافی هنرمندان