کشف 4 هزاربطری مشروب از منزل اردشیرزاهدی!عکس

مجموعه : اخبار
کشف 4 هزاربطری مشروب از منزل اردشیرزاهدی!عکس
خبرهای جدید ایران و جهان
 
کشف 4 هزار بطری مشروب از زیرزمین منزل اردشیر زاهدی؛ سفیر وقت ایران در واشنگتن.
 
 
 
 

کشف 4 هزاربطری مشروب از منزل اردشیرزاهدی!عکس


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته