تصورات غلط مردم در مورد پول!!

تصورات غلط مردم در مورد پول!!
پولداری یا به اصطلاح امروزی ها "مایه داری" این روزها راه حل خیلی از مشکلات شده و اگر پول داشته باشی، گره های کور زیادی را می توان نه با دندان که با دست باز کنی.
با همه این احوالات و اینکه پول حلال بسیاری از مشکلات شناخته شده، مردم به این موضوع اذغان دارند که پول همه چیز نیست و چیزهای باارزش تر از پول هم در زندگی وجود دارد. البته هنوز هم تصورات خاصی هم نسبت به پول وجود دارد و این تصورات در پاره ای موارد خنده دار هم به نظر می رسند.
در این گزارش 10 تصور اشتباه نسبت به پول را برای شما می گوییم. خودتان کلاهتان را قاضی کنید و ببینید کدامیک از این تصورات در ذهن شما هم وجود دارد؟

1. هر چه پول بیشتر، شادی هم بیشتر
2. هر چه درآمدم بیشتر باشد، بدهی های کمتر می شوند

3. میلیونرها ماشین آنچنانی سوار می شوند، لباس آنچنانی می پوشند و در خانه های آنچنانی زندگی می کنند
4. هر چه پول بیشتر، نگرانی کمتر

5. پول به من کمک می کند تا عشقم را پیدا کنم
6. هر چه پولم بیتشر باشد، تفریح و سرگرمی ام هم بیتشر می شود

7. پول یعنی امنیت
8. پول به من کمک می کند تا با آدم های جالب آشنا شوم

9. برای مسافرت به پول احتیاج دارم
10. با پول می شود دوست خرید


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته