خدا

تصویری نایاب از منوی غذایی 121 سال پیش در ایران

تصویری نایاب از منوی غذایی 121 سال پیش در ایران

 

 

این منوی غذای مربوط به سال 1270 رستوران های ایران است

تصویری نایاب از منوی غذایی 121 سال پیش در ایران

 


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان