لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

مدل موهای مختلف ایرانی روی سر محمدرضاگلزار/عکس

مدل موهای مختلف ایرانی روی سر محمدرضاگلزار/عکس

 

هفته نامه پیک سبز با اشاره به معرفی مدلهای موی ایرانی در جشنواره عفاف ،این عکس را برای جلد خود انتخاب کرد و نوشت: فکر می کنید یک مرد ایرانی به عنوان نمونه « محمدرضا گلزار » بخواهد مدلهای موی متفاوت بر اساس مدلهای ایرانی را امتحان کند، چه شکلی می شود؟

 

مدل موهای مختلف ایرانی روی سر محمدرضاگلزار/عکس

 برچسبها:

بیوگرافی هنرمندان