عضویت در کانال تلگرام

تعبیر خواب حرف ژ

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف ژ

ژنرال‏

برایت میگوید: اگر در خواب ژنرالى ببینید، به این معنا است که در کارها پیشرفت مى‏کنید. اگر در خواب خودتان را یک ژنرال ببینید، به این معنا است که مسؤولیت سنگینى بر عهده‏ى شما مى‏گذارند

***********************

ژله‏
بیتون می‏گوید: درست کردن ژله در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن ژله هستید، نشانه‏ى آن است که بر مشکلات غلبه پیدا مى‏کنید.


پربازدید ترین مطالب نازوب
Xبستن تبليغ
X