خدا

تنبیه عجیب کارمندان کم کار در چین!! تصویر

تنبیه عجیب کارمندان کم کار در چین!! تصویر
نازوب، رییس یك كارخانه صنایع غذایی شهر شنگدو چین حدود ۲۰ نفر از كارمندان بخش بازاریابی را كه نتوانسته بودند به اهداف تعیین شده در ابتدای سال دست یابند، تنبیه كرد.

 

تنبیه عجیب کارمندان کم کار در چین!! تصویر
 
این كارفرما در هوای سر و زیر بارش باران كارمندان بخش بازاریابی را مجبور كرد بدون پیراهن در خیابان های شهر دنبال اتومبیل وی كیلومترها بدوند. سرعت و مسیر دویدن در اختیار كارفرما بود كه با اتومبیل در جلوی كارمندان حركت می كرد.
كاركنان ناگزیر شدند ۱۰ كیلومتر را پشت سر اتومبیل كارفرما بدون توقف بدوند. كارفرما امیدوار است با این تنبیه تحقیرآمیز كاركنانش آنها در آینده حتی از اهداف تعیین شده فراتر بروند.


برچسبها:

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان