عکس های دختر ایرانی در مراسم انتخاب ملکه زیبایی

عکس های دختر ایرانی در مراسم انتخاب ملکه زیبایی
مسابقات ملکه ی جهانی توسط سازمان جهانی یونسکو روز 27 ژانویه در سبان تیاتر در شهر بورلی هیلز برگزار شد. خانم گلسا سرابی دختر ایرانی آمریکایی در این مسابقات با 57 شرکت کننده دیگر از کشورهای مختلف به رقابت پرداخت و در رده ی ده نفر برتر این مسابقات قرار گرفت.
 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته