جنگیدن خیره کننده این زن با یک گاو نر وحشی (عکس)

جنگیدن خیره کننده این زن با یک گاو نر وحشی (عکس)

این زن شجاع و نترس لس آنجلسی برخلاف بسیاری ازخانم ها که هیچ علاقه ای با جنگیدن باگاو یا همان گاوبازی را ندارند با شجاعت تمام با یک گاو وحشی نر به میدان مبارزه می رود.

 

جنگیدن خیره کننده این زن با یک گاو نر وحشی (عکس)

مبارزه شجاعانه این زن با یک گاو نر وحشی

جنگیدن خیره کننده این زن با یک گاو نر وحشی (عکس)

مبارزه شجاعانه این زن با یک گاو نر وحشی

جنگیدن خیره کننده این زن با یک گاو نر وحشی (عکس)

مبارزه شجاعانه این زن با یک گاو نر وحشی


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان