مشکلات و معضلات داریوش فرهنگ برای دیپلم گرفتن‌

مجموعه : فرهنگ و هنر
مشکلات و معضلات داریوش فرهنگ برای دیپلم گرفتن‌
داریوش فرهنگ با اشاره به مشکلات و معضلات سیستم آموزشی در زمان تحصیل خود گفت: «در گذشته سیستم آموزشی آموزش و پرورش تنها به دروس آموزشی بها می داد و آن‌ها نگاهی به پرورش و تربیت دانش آموزان نداشتند.»
او هم چنان خاطر نشان کرد که مشکل بسیاری برای گرفتن دیپلم داشته است، گفت: «من در دروس ریاضی، جبر و محاسبات تنها 75صدم نمره گرفتم و به خاطر اینکه بتوانم دیپلم بگیرم در دیگر دروس مانند ادبیات و ورزش نمره بیست گرفتم.»
داریوش فرهنگ با اشاره به این مطلب که برای گرفتن دیپلم سختی های بسیاری را کشیدم گفت: «من برای گرفتن دیپلم باید نمره 80 را در سال چهارم دبیرستان در تمام دروس کسب می کردم که به خاطر اینکه در دروس ریاضی،محاسبات و جبر تنها 75 صدم نمره گرفتم ،به سختی توانستم با نمره 80 دیپلم بگیرم. »
داریوش فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که نیاز دروس پرورشی به جای آموزشی در سیستم آموزش و پرورش دیده می شود گفت: «زمانی‌که ما در پنجاه سال پیش به مدرسه می رفتیم تنها درس‌های آموزشی دیده می شد و آموزش و پرورش باید بیشتر به مسائل پرورشی کودکان و نوجوانان بپردازد.»
وی خاطرنشان کرد: «دروس پرورشی می‌تواند به تربیت دانش آموزان برای زندگی و آینده آن‌ها کمک کند ،در حالیکه برخی از دروس آموزشی هیچ جایگاهی در زندگی آن‌ها ندارد و حتی برای من اتفاق افتاد و دروسی مانند شیمی آلی و غیره نتوانست کمکی به من کند.»
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان