عکس دیدنی دختر احمدشاه قاجار در سال 2010

عکس دیدنی دختر احمدشاه قاجار در سال 2010
همایون‌ دخت قاجار دختر احمدشاه قاجار، همچنان در قید حیات است. در این عکس همایون دخت در کنار سه فرزندش دیده می شود. عکس مربوط به سال 2010 است.
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان