تجاوز به 33 پسر جوان و کشتن آن ها! عکس

مجموعه : اخبار
تجاوز به 33 پسر جوان و کشتن آن ها! عکس
جان واین گیسی که با نام دلقک قاتل مشهور بود، او خودش یک شوهر و پدر بود، اما او یک متجاوز جنسی بود که در طول زندگی اش مردم بی شماری را قربانی کرد. او به خاطر تجاوز جنسی به دو پسر نوجوان در سال 1968 دستگیر شد و به ده سال زندان محکوم شد. اما به خاطر رفتار مناسبش به عنوان یک زندانی تنها بعد از 18 ماه از محکومیت با عفو مشروط آزاد شد.
 
تجاوز به 33 پسر جوان و کشتن آن ها! عکس
عکس جان واین

تجاوز به 33 پسر جوان و کشتن آن ها! عکس

جان واین در لباس دلقک

 

او بعد از آزادی خیلی زود دوباره ازدواج کرد (همسر اولش وقتی فهمید که در خفا تمایلات همجنس گرانه دارد از او جدا شد) و تبدیل شد به یک عضو خوشگذران و مشهور جامعه. او از لباس پوشیدن به شکل دلقک لذت می برد و داوطلبانه در جشن ها و مهمانی های بچه ها و دیگر گردهمایی های اجتماعی شرکت می کرد. او یک بیزینس من قابل احترام بود و همسایه هایش خیلی او را دوست داشتند.
 
تجاوز به 33 پسر جوان و کشتن آن ها! عکس
عکس تعدادی از قربانیان

 

در دوره شش ساله ای که از زندان آزاد شد و وقتی که دوباره به اتهام آدم ربایی بازداشت شد، گیسی 33 پسر جوان را به قتل رسانده بود. او جسد بیشتر آنها را در حیاط خانه اش دفن کرده بود، و بعدها وقتی جا کم آورد جسد ها را در نزدیکی رودخانه می انداخت. او مردان مسافری که منتظر ماشین بودند، مردان هرزه، و دیگر مردها و پسرهای دیگر را فریب داده و به خانه یا ماشینش می برد، سپس آنها را شکنجه داده، بهشان تجاوز می کرد و درآخر می کشت.

 

تجاوز به 33 پسر جوان و کشتن آن ها! عکس
جسد یکی از قربانیان توسط پلیس از خانه جان واین بیرون آورده می شود.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان