هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

سفری رایگان به لوکس ترین هتل های شناور دنیا ؛ به گزارش نازوب، ماه اوت گذشته در سیدنی نمایشگاهی برای نمایش قایق‌های لوکس تفریحی برگزار شد؛ این قایق‌ها مانند هتل‌های لوکس بوده اما شناور هستند.

 

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

چلسا: 1 میلیون و 700 هزار یورو است و طول آن 30 متر و 40 است و با سرعت 35 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

سی جی: 920 هزار یورو است؛ 22 متر طول دارد و 55 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

IIViaggio: 2 میلیون و 100 هزار یورو است؛ طول این قایق 22 متر و 55 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

وان وورد: 2 میلیون و 200 هزار یورو است؛ طول آن 25 متر و 60 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

اُفِلیا: 12 میلیون و 200 هزار یورو است؛ 36 متر است و 45 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

وارن 25 ام: یک میلیون و 140 هزار یورو است، 25 متر طول این قایق است و 50 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

Penultimate II:  دو میلیون و 200 هزار یورو است؛ 26 متر طول قایق است.

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

هتل های خفن و شناور چند میلیون یورویی هالیوودی ها (تصاویر)

پاتریوت: 3 میلیون 465 هزار یورو؛ 32 متر طول قایق است و 46 کیلومتر در ساعت سرعت دارد.

 

دیگر مطالب جذاب


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان