دختری که 90 دقیقه در لباسشویی چرخید!! عکس

دختری که 90 دقیقه در لباسشویی چرخید!! عکس
این حادثه در شهر سالت لیک سیتی واقع در یوتا اتفاق افتاد، پس از حضور آتش‌نشانان و نیروهای ویژه امداد آنها توانستند دختر 11 ساله را پس از 90 دقیقه شستشو از داخل دستگاه سالم خارج کنند…
 
 بازیگوشی و شیطنت کودکانه دختر بچه 11 ساله موجب شد او حین بازی با همسالان خود برای پنهان و سرگرم شدن جایی را مناسب‌تر از داخل ماشین لباس‌شویی نیابد.
 

دختری که 90 دقیقه در لباسشویی چرخید!! عکس
 
اما پس از ورود و روشن کردن دستگاه، وی دیگر قادر به خاموش کردن آن نشد و به مدت 90 دقیقه در برنامه شستشوی دستگاه قرار گرفت.

این حادثه در شهر سالت لیک سیتی واقع در یوتا اتفاق افتاد، پس از حضور آتش‌نشانان و نیروهای ویژه امداد آنها توانستند دختر 11 ساله را پس از 90 دقیقه شستشو از داخل دستگاه سالم خارج کنند در حالیکه وی به دلیل چرخیدن زیاد بی‌هوش شده بود.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان