جنجال توهین حدیثه تهرانی به حجاب (عکس)

جنجال توهین حدیثه تهرانی به حجاب (عکس)

جنجال و ماجرای توهین حدیثه تهرانی به حجاب

 

حدیث تهرانی یکی از هنرپیشه های سینما با اشتراک گذاشتن عکس سگش همراه با روسری و همچنین مقایسه نمودن آن با “جنسیت زن”  اهانت بزرگی به پوشش حجاب کرد.

 

جنجال توهین حدیثه تهرانی به حجاب (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان