ramazan
ramazan

شغل جدید مهناز افشار در سوئیس (عکس)

شغل جدید مهناز افشار در سوئیس (عکس)

انتشار عکس های افشار توسط خودش در سوئیس با فعالیتی جدید و متفاوت

 

مهناز افشار با انتشار عکس زیر نوشت :

سلام شروع روزهای جدید برای همه نو شود و مهربان تَر و زیباتر با تن سالم . آمین دیروز ایونت بزرگترین نمایشگاه ساعت و جواهرات در سوییس حضور به دعوت ساعت شانزلیزه ساخت سوییس در این غرفه زیبا…. همكاری برای تبلیغ این ساعت پی نوشت : طراحی لباس ( وقار )
پی نوشت : امید كه تبلیغات برای محصولات ایران و همطنانمون هم آزاد شود و امكان پذیر

 

شغل جدید مهناز افشار در سوئیس (عکس)

شغل جدید مهناز افشار در سوئیس (عکس)

شغل جدید مهناز افشار در سوئیس (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان