تولد تکان دهنده دختری با قلبی بیرون از سینه (عکس)

تولد تکان دهنده دختری با قلبی بیرون از سینه (عکس)

نازوب، این تصویر تکان دهنده دختری را نشان می دهد که قلبش بیرون از سینه می تپد.

 

پزشکان از این تولد عجیب حیرت زده شده اند. این اتفاق بسیار نادر و تکان دهند است و در چنین شرایطی نوزاد زنده نمی ماند اما این دختر پس از سه روز بدنیا آمدن هنوز زنده است.

 

مادر این دختر در هند او را به دنیا آورد و می گوید نمی دانم نعمت خدا است که با فرزندی عنایت کرده یا خشم او!!

 

 

تولد تکان دهنده دختری با قلبی بیرون از سینه (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان