عکس هایی که با دیدن آن مو به بدنتان سیخ می شود

عکس هایی که با دیدن آن مو به بدنتان سیخ می شود

لحظه های هیجانی یک مسابقه که مو به تن آدم سیخ می شود. به گزارش نازوب، در رقابت های پوشش زنبور ، شرکت کننده ها ۶۰ دقیقه مهلت دارند تا بیشترین تعداد زنبور را به خود جلب کنند.

 

این شرکت کننده ها فقط یک جفت کفش میپوشند وسایراعضای بدن آنها باید با زنبور پوشیده شود.

 

عکس هایی که با دیدن آن مو به بدنتان سیخ می شود

عکس هایی که با دیدن آن مو به بدنتان سیخ می شود

عکس هایی که با دیدن آن مو به بدنتان سیخ می شود

عکس هایی که با دیدن آن مو به بدنتان سیخ می شود

عکس هایی که با دیدن آن مو به بدنتان سیخ می شود

عکس هایی که با دیدن آن مو به بدنتان سیخ می شود

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان