ramazan
ramazan

بز عجیبی که روی دو پا راه می رود!! عکس

بز عجیبی که روی دو پا راه می رود!! عکس

به گزارش نازوب، مرد چینی مبتلا به سرطان، سختی هزاران مایل سفر را به جان خرید تا بتواند یک بز خاص را بخرد!

 

بز عجیبی که روی دو پا راه می رود!! عکس

این بز روی پاهای عقبی خود راه می رود؛ چرا که اصلا از داشتن دو پای جلو محروم است. وانگ ژینمین، که خود نیز در برابر سرطان لنفوم مقاومت می کند، می خواهد این حیوان را بخرد؛ چرا که او را دارای روح قوی و نماد میل سرسختانه به زندگی می داند.

 

بز عجیبی که روی دو پا راه می رود!! عکس

بنا بر این گزارش، وانگ ژینمین از طریق روزنامه ها از وجود چنین بزی آگاه شد و حالا می خواهد آن را بخرد.

 

بز عجیبی که روی دو پا راه می رود!! عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان