چهره متفاوت و دیدنی خانم گوینده خبر

چهره متفاوت و دیدنی خانم گوینده خبر
خانم سوفی راورث برداشتن این خال را چیز عادی قلمداد می نماید او می گوید هنگامی که خال روی بینی او بوده زیاد توجهی به ان نداشته است.او به درخواست پزشکان تن به این جراحی داده است….
 
خانم گوینده خبر با چهره متفاوت در خبر ساعت 10 پنج شنبه شب ظاهر شد.او قبلا روی بینی خود خال گوشتی کوچکی داشت.اما پنج شنبه شب توسط چشمان تیزبین بینندگان جراحی بینی خانم بر ملا شد.
 
خانم 45 ساله گوینده خبر بی بی سی با چهره فریبنده خود در استویدیو خبر معروف است.او از سال 2006 به جای خانم انا فورد گویندگی می نماید.
 
خانم سوفی راورث برداشتن این خال را چیز عادی قلمداد می نماید او می گوید هنگامی که خال روی بینی او بوده زیاد توجهی به ان نداشته است.او به درخواست پزشکان تن به این جراحی داده است.
 
 
صورت او نسبت به خیلی از خانم های گوینده عاری از هر گونه عیب و نقص است.به گزارش ناز وب او در خصوص پوشش خود می گوید من قبلا لباسهای تیره و سیاه را بیشتر می پوشیدم الان هم علاقه زیادی با انها دارم به خاطر اینکه راحتر پوشیده می شوند اما هنگامی که در مقابل هزاران بیننده قرار می گیری باید ظاهر متفاوت تری داشته باشید.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان