پست خواندنی اینستاگرامی بهرام رادان درباره پورشه سواران

پست خواندنی اینستاگرامی بهرام رادان درباره پورشه سواران

پست جالب و خواندنی اینستاگرامی بهرام رادان درباره پورشه سواران

 

صفحه منتسب به بهرام رادان در اینستاگرام، پستی را منتشر کرد که در آن این چنین نوشته:

“لاجرم با گسترش روز به روز ارتباطات، فاصله ميان مردم از طبقات مختلف فكرى و فرهنگى كم و كمتر ميشود.
اما آنچه سلامت اين محيط را تهديد ميكند، رفتار غلط و پر از عقده و توحش كلامى عده اى ست كه خود را بدبخت ميداند و هر كس از او بهتر است مسبب اين بدبختى. متاسفانه اجراى نادرست و فكر نشده فيلترينگ شبكه هاى اجتماعى، بخصوص يوتيوب و توئيتر، فضا را براى رشد چنين ميكروبهايى مساعدتر كرده است. ناراحتى زمانى به اوج ميرسد كه پس از فوت ناگهانى چند جوان، فقط به جرم مدل ارابه هاى مرگ آنها، صفحات شان آماج ركيك ترين الفاظ ميشود و سيل بدگويى ها بسويشان روان ميشود. غافل از اينكه خانواده و دوستان آن عزيزان داغدار هستند و اين رفتار جز پراكندن بذر تنفر و كينه هيچ سودى ندارد. شايد لحظه اى سكوت، ذكر فاتحه اى براى آرامش روح آنها و صبر بازماندگانشان، حداقل وظيفه اجتماعى مان باشد.”

 

پست خواندنی اینستاگرامی بهرام رادان درباره پورشه سواران


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان