جدیدترین مبلمان منزل پیشنهادی برای بازی بچه ها!

جدیدترین مبلمان منزل پیشنهادی برای بازی بچه ها!

جدیدترین مبلمان طراحی شده در دنیای دکوراسیون که این مبلمان ابری بهترین پیشنهاد برای بازی بچه ها می باشد.

این مبلمان ابری توسط طراح ژاپنی Kei Harada طراحی شده است. این مبلمان از نمای دور شکلی شبیه به قارچ یا ابرهای به هم چسبیده دارد.

 

تصاویر مبلمان ابری

جدیدترین مبلمان منزل پیشنهادی برای بازی بچه ها!

تصاویر مبلمان ابری

جدیدترین مبلمان منزل پیشنهادی برای بازی بچه ها!

تصاویر مبلمان ابری

جدیدترین مبلمان منزل پیشنهادی برای بازی بچه ها!

تصاویر مبلمان ابری

جدیدترین مبلمان منزل پیشنهادی برای بازی بچه ها!

تصاویر مبلمان ابری

جدیدترین مبلمان منزل پیشنهادی برای بازی بچه ها!

مدل مبلمان ابری

جدیدترین مبلمان منزل پیشنهادی برای بازی بچه ها!


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان