خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس

خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس

به گزارش نازوب، این خرگوش wALLY نام دارد و در ایالت ماساچوست در ایالات متحده زندگی میکند،این خرگوش جالب این روزها ستاره اینستاگرام شده و افراد زیادی او را دوست دارند.

 

نژاد این خرگوش انگلیسی دارای موهای بسیار بلند ، براق و ضخیم است.بسیاری از مردم گوش های این خرگوش را شبیه به بال فرشتگان میدانند.

 

خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس

خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس

خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس

خرگوشی شبیه یک فرشته

خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس

خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس

خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس

خرگوش دیدنی بخاظر گوشهایش

خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس

خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس

خرگوشی با گوش های شبیه یک فرشته! عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان