عروسی دیدنی و پر زرق و برق گاوها در هندوستان!!!

عروسی دیدنی و پر زرق و برق گاوها در هندوستان!!!

اخیرا با برپایی مراسم عروسی دو گاو در هند، پرده ای دیگر از خرافات در این کشور رونمایی شد.

به گزارش ناز وب در این مراسم دو گاو نر و ماده طی برنامه ویژه ای با حضور بیش از 5000 نفر از مردمان روستاها که شغل اصلیشان کشاورزی است و با حضور مردان مقدس به ازدواج یکدیگر در آمدند.

این مراسم بیش از 15000 دلار هزینه داشت و هدف از برگزاری آن باور به این موضوع است که این ازدواج از بلایای طبیعی در فصل کاشت و برداشت محصولات کشاورزی پیشگیری خواهد کرد!

عروسی دیدنی و پر زرق و برق گاوها در هندوستان!!!
عروسی دیدنی و پر زرق و برق گاوها در هندوستان!!!


عروسی دیدنی و پر زرق و برق گاوها در هندوستان!!!


عروسی دیدنی و پر زرق و برق گاوها در هندوستان!!!


عروسی دیدنی و پر زرق و برق گاوها در هندوستان!!!


عروسی دیدنی و پر زرق و برق گاوها در هندوستان!!!


عروسی دیدنی و پر زرق و برق گاوها در هندوستان!!!

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان