جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

 عکس هایی از جشن آب باری دخترها و پسرها  در عظیمیه کرج

 

صدها دختر و پسر عمدتا زیر ۲۰ سال در پاسخ به فراخوان شبکه های اجتماعی به تجمع در دو پارک عمومی در فردیس و کرج با آب بازی مختلط و روزه خواری در ملا عام حرمت نخستین روز ماه مبارک رمضان را شکستند و این درحالی است که نهادهای مسئول علیرغم اطلاع قبلی از این تجمع، به هیچ وجه اقدام پیشگیرانه و قاطعی انجام ندادند و تنها نظاره گر این فضا بودند.

 

 

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

آب پاشیدن های خنده دار … مثلا می خواهند مثل خارجی ها جشنواره آب بازی داشته باشند!!

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

آب بازی دخترها و پسرها در کرج

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

عکس هایی از تفریح دخترها و پسرها در کرج

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

آب پاشیدن های خنده دار

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)

جشن آب بازی دخترها و پسرها در کرج (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان