دنیا باید این پیرمرد را ستایش کند

دنیا باید این پیرمرد را ستایش کند

اقدام انسان دوستانه و کم نظیر که این پیرمرد انجام می دهد و دنیا باید او را ستایش کنند.

 

 

به گزارش نازوب، پیرمردی 98 ساله و اهل بلغارستان است.او (Dobri Dobrev) هر روز از روستای محل زندگی اش به صوفیه(پایتخت بلغارستان) برای گدایی میرود و تا به حال درآمدی حدود 40 هزار یورو را از این راه کسب کرده است.اما به این دلیل این پست را نگذاشته ام!!!

 

دنیا باید این پیرمرد را ستایش کند

مردم به تازگی متوجه شده اند که اوبیشتر پول های دریافتی اش از گدایی را صرف کمک به بچه های بی سرپرست و موسسه های خیریه کرده استکمک کردن از هر نوعش قابل ستایش است ولی کمک کردن در عین نیازمندی کار آسانی نیست و از هرکسی بر نمیاد به افتخارش … واقعا این پیرمرد را ستایش کرد.

 

 

دنیا باید این پیرمرد را ستایش کند

 

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان