پسری که به خاطر دُمَش پرستیده می شود! عکس

پسری که به خاطر دُمَش پرستیده می شود! عکس

هندوها بنا بر اعتقادات عجیب و آیین و رسم های دیرینه خود هر نوزاد عجیبی که بدنیا آید آن را خدای مقدس می دانند .

به گزارش نازوب، پسری به نام Arshid علی خان که به عنوان بالاجی شناخته شده در یکی از روستاهای شمال هند با دم گوشتی متولد شد. و از آن لحظه مورد ستایش مردم روستا بود .

مردم او را هانومان یکی از خدایان لقب داده بودند.

این امر برای پسر خسته کننده شده بود و تصمیم گرفت با یک جراجی دم خود را حذف کند و به زندگی عادی برگردد. تصاویر این پسر دم دار را در بخش زیر مشاهده می کنید.

پسری که به خاطر دُمَش پرستیده می شود! عکس

پسری که به خاطر دُمَش پرستیده می شود! عکس

پسری که به خاطر دُمَش پرستیده می شود! عکس

پسری که به خاطر دُمَش پرستیده می شود! عکس

پسری که به خاطر دُمَش پرستیده می شود! عکس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان