moharam

حرکات تصویری برای کوچک شدن شکم

حرکات تصویری برای کوچک شدن شکم

حرکات تصویری برای کوچک شدن شکم

 

با داشتن تمرین های مکرر و انجام ورزش های زیر به طور 100 درصد هم خانم ها و هم آقایان می توانند به شکمی تخت و زیبا دست پیدا کنند. 

 

 

مطئننا یک شکم زیبا می تواند اضطراب شما را در رابطه با پوشیدن لباس های تان کاهش دهد. اما نکته مهم تر جلوگیری از آسیب دیدن شما است.

 

به گزارش نازوب تحقیقات نشان داده است که شکم ماهیچه ای در قسمت بالاتنه را می گیرد به کمر استحکام می بخشد و بلند کردن اشیا را بسیار آسان می کند چه آنها کیسه سبزیجات باشند و چه فرزند شما.

 

برای کوچک کردن شکم تان می‌توانید این تمرینات که توسط  ملیسا میلر (Melissa Miller  صاحب امتیاز باشگاه m2 در چارلوستویل ویرجیانا) طراحی شده اند را دو یا سه بار در هفته انجام دهید.

 

حرکت 1: گرم کردن: آماده کردن شکم

 

در حالی که زانو ها را خم کرده اید روی زمین صافی به پشت دراز بکشید. دم عمیق بکشید و چانه خود را به سینه بچسبانید. با بازدم فقط سر، گردن و شانه ها را از زمین جدا کنید و دست ها را به سمت پاها بکشید.

 

بین هر حرکت مکث کنید و نفس عمیق بکشید. به آرامی به حالت اولیه برگردید، نفس عمیق بکشید و حرکت را هشت بار تکرار کنید. 

 

 

حرکات تصویری برای کوچک شدن شکم

 

حرکت 2: چرخش

 

(الف) به پشت دراز بکشید دست ها را به سمت بالا و پاها را در جهت خود کاملا بکشید به طوری که بدن شما یک خط کاملا صاف را تشکیل دهد. با دم، دست ها را به سمت جلو بیاورید و هم زمان بالا تنه خود را از زمین جدا کنید.

 

با بازدم در حالیکه تا نیمه بدن را از زمین جدا کرده اید مسیر را ادامه دهید و انگشت دست را به انگشت پا برسانید.

 

دم بگیرید و حرکت را برعکس انجام دهید، در نیمه راه نفس را بیرون بدهید تا به حالت اولیه برگرید. این حرکت را ده بار انجام دهید. 

 

 

حرکات تصویری برای کوچک شدن شکم

 

 

حرکت 3:  رها کردن پا

 

(الف) هر دو پا را به سمت بالا بکشید. نفس را داخل بکشید و شکم خود را قفل کنید. (ب) با بازدم به آرامی پاها را پایین بیاورید تا زمانی که حدود 6 سانتی سطح زمین قرار بگیرند.

 

( یا به هر میزانی که می توانید بدون بلندکردن کمر از زمین پای خود را بالا بیاورید. ) مکث کنید و دم بگیرید. با بازدم، پای خود را بالا و به نقطه شروع برگردانید. این حرکت را ده بار تکرار کنید. 

 

 

 

حرکات تصویری برای کوچک شدن شکم

 

 

حرکت 4: قیچی

 

هر دو پا را به سمت بالا بکشید. آنها را راست نگه دارید، پای چپ را پایین بیاورید تا زمانی که در 6 اینچی سطح زمین قرار بگیرد.

 

سر و شانه ها را به سمت بالا بکشید و پشت پای راست را با دست بگیرید، به آرامی پای راست را به سمت خود بکشید. پاها را جابه جا کنید و حرکت را تکرار کنید. این چرخه را به سرعت ده بار انجام دهید. ( مکث نکنید!)

 

 

حرکات تصویری برای کوچک شدن شکم

 

 

 

حرکت5: کشش ران

 

پاها را به سمت بالا بکشید و دست ها را هم به حالت کشیده روی زمین در کنار بدن خود قرار دهید. کف دست باید روی زمین باشد.

 

دم بگیرید و ماهیچه های اصلی خود را منقبض کنید.با بازدم ران را به سمت عضلات دنده بیاورید، باسن را از زمین بلند کنید و پاها را مستقیم به سمت بالا بکشید.

 

در حالی که به آرامی پایین بر می گردید نفس را به داخل بکشید. این حرکت را ده بار تکرار کنید. 

 

 

حرکات تصویری برای کوچک شدن شکم

 

 

 

حرکت 6: چرخش بالاتنه

 

(الف) چهار زانو بنشینید و دست هایتان را در حالیکه سر انگشت ها یکدیگر را لمس می کنند رو به روی بدن بکشید. نفس را به داخل بکشید.

 

(ب) شکم را قفل کنید و با بازدم به آرامی بالاتنه را 45 درجه به سمت راست بچرخانید. به وسط برگردید و حرکت را به سمت چپ تکرار کنید. این حرکت را ده بار انجام دهید.

 

 

حرکات تصویری برای کوچک شدن شکم

 

 

 

مطالب مرتبط

 


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان