ramazan
ramazan

دردسر کوتاه کردن مو برای این مدل مشهور هالیوودی

دردسر کوتاه کردن مو برای این مدل مشهور هالیوودی
ناز وب، کوکو روشا مدل معروف هالیوودی میگوید 6 ماه طول کشیده است تا او روسای خود را قانع کند تا اجازه دهند موهایش را کوتاه کند.
 
 
دردسر کوتاه کردن مو برای این مدل مشهور هالیوودی
 
این مدل معروف کانادایی الاصل هالیوود که هفته گذشته موهای خود را کوتاه کرده است می گوید: بیش از 6 ماه طول کشید تا از مدیران ارشد صنعت مد اجازه کوتاه کردن موهایش را بگیرد. این مدل 24 ساله ادامه می دهد: شاید برای همه کوتاه کردن مو کاری عادی بوده و از تصمیم تا اجرای آن تنها یک روز فاصله باشد اما برای من یک پروسه طولانی مدت بود و تقریبا باید همه را برای انجام این کار راضی میکردم. به خاطر تغییر زیادی که مدل مو در چهره ایجاد میکند این کار برای من که یک مدل معروف هستم بسیار حساس و مهم است. اگرچه این وقت طولانی سبب شد به تصمیمم خوب فکر کنم اما اکنون به این نتیجه رسیده ام که دیگر هرگز موهایم را بلند نخواهم کرد.
او با بیان اینکه حس بسیار خوبی نسبت به موهایش دارد میگوید این اتفاق به قدری با سر و صدا همراه بود که تقریبا تمام عکاسان از لحظه قیچی شدن موهایم عکس گرفتند. او میگوید شرایط شغلی اش به گونه ای است که موهایش باید مرتبا رنگ شود و همین امر باعث شده است که موهایش دچار آسیب شده و او تصمیم به کوتاهی آنها بگیرد

 

دردسر کوتاه کردن مو برای این مدل مشهور هالیوودی

دردسر کوتاه کردن مو برای این مدل مشهور هالیوودی


دردسر کوتاه کردن مو برای این مدل مشهور هالیوودی

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان