laghari

تعادل باورنکردنی این مرد روی یک میخ (عکس)

تعادل باورنکردنی این مرد روی یک میخ (عکس)
ناز وب، جو تیانچنگ شهروند چینی در استان هوبی، از انرژی درونی خود یاری میگیرد و تمام بدنش را بر روی سر خود که با میخی صاف از زمین جدا شده، نگه میدارد.
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان