ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!  در جشنواره‌ای در کوه‌های آلپ عده‌ای کوهنورد چند شبانه روز را در فاصله‌ای بیش از 100 متر از زمین به صورت معلق به سر می‌برند.

 

به گزارش  فارس، هر سال کوهنوردان از سراسرجهان در جشنواره‌ای بین المللی و متفاوت از جشنواره‌های دیگر به نام Highline «های لاین» شرکت می‌کنند.

 

این جشنواره در منطقه «مونت پییانا» در ایتالیا برگزار می‌شود که تنها علاقه مندان طبیعت و هیجان در آن شرکت دارند؛ این منطقه هتلی ندارد به همین منظور کوهنوردان طناب‌هایی را به کوه‌ها متصل کرده و سرتاسر را ننوهایی برای خواب و استراحت نصب می‌کنند تا چند شبانه روز در آنجا به سربرند.

 

فاصله کوهنوردان تا زمین چیزی بیش از 100 متر است؛ آنها در طول چند شبانه روز در این ننوها می‌خورند و می‌خوابند و در صورت خسته شده بر روی طناب راه می‌روند.

 

 

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

خوابیدن میان زمین و آسمان

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

خوابیدن میان زمین و آسمان

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

خوابیدن میان زمین و آسمان

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

خوابیدن میان زمین و آسمان

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

خوابیدن میان زمین و آسمان

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

خوابیدن میان زمین و آسمان

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

خوابیدن میان زمین و آسمان

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

خوابیدن میان زمین و آسمان

هیجانی ترین مدل خوابیدن بین زمین و آسمان تصاویر نفس گیر!

خوابیدن میان زمین و آسمان


بیوگرافی هنرمندان