moharam

تبدیل دختری به آدمخوار برای ازدواج با او + عکس

تبدیل دختری به آدمخوار برای ازدواج با او + عکس

 دختری که برای ازدواج کردن باید آدمخوار شود!

ماجرای خواندنی و جالب دختری که برای شوهر کردن باید یک زامبی شود. چرا که برای این ازدواج باید هر دو زوج آدمخوار باشند! آدم‌خواری یا کانیبالیسم عادت یا رسم خوردن گوشت انسان توسط انسانی دیگر است. باستان‌شناسان تاریخچه و نشانه‌هایی از این عادت یا رسم را در جامعه‌های ابتدایی یافته‌اند. 
اما این رسم عجیب همچنان در برخی کشورها و قبیله ها همچنان به قوت خود باقیست!

 

تبدیل دختری به آدمخوار برای ازدواج با او + عکس

 

ساخت فیلم های هیجانی و آدرنالینی از دنیای زامبی ها و آدمخواری بسیار طرفدار دارد از این رو کارگردان های زیادی تا کنون ترسناک و وحشتناک ترین فیلم های انسان خواری را ساخته اند.

 

تبدیل دختری به آدمخوار برای ازدواج با او + عکس

 

تصاویر بسیار دیدنی و هیجانی از فیلمی به نام کوبا زامبی هست که در حال ساخت می باشد. در این بخش سریال آدمخوار ها دختری را به آدمخوار تبدیل میکنند تا به خواستهای خودشان که یکی از آن ازدواج است برسند.

 

تبدیل دختری به آدمخوار برای ازدواج با او + عکس

 

ماجرای هیجانی و ترسناک این فیلم با زامبی کردن یک دختر دیدنی است.

 

تبدیل دختری به آدمخوار برای ازدواج با او + عکس

 

تبدیل دختری به آدمخوار برای ازدواج با او + عکس

تصاویری از فیلم کوبا

 

تبدیل دختری به آدمخوار برای ازدواج با او + عکس

 

چهره ی گریم شده عروسی که باید زامبی شود.

 

تبدیل دختری به آدمخوار برای ازدواج با او + عکس

 

سرهای بدون بدن که توسط آدمخوارها خورده شدند که از سکانسی در این فیلم منتشر شده است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان