laghari

واکنش های متفاوت مردان و زنان نسبت به لطیفه

واکنش های متفاوت مردان و زنان نسبت به لطیفه
به گزارش نازوب محققان دانشگاه استنفورد با استناد به اسکنرهای MRI اعلام کردند زنان برای پردازش یک لطیفه بیشتر از مردان از مغز و پردازش مغزی استفاده کرده و در صورت خنده دار بودن مطلبی بیشتر و عمیقتر از مردان می خندند.
 
مردان اغلب از اینکه زنان نکته شوخی های آنان را در نمی یابند شگفت زده می شوند اما تحقیقات جدید نشان داده است آنکه دیرتر بخندد طولانی تر خواهد خندید. بر اساس این مطالعه جدید که با کمک اسکنرهای MRI انجام گرفته است محققان دریافتند زنان در هنگام پردازش لطیفه ها بیشتر از مغز خود استفاده می کنند و در نتیجه مدت زمان بیشتری را صرف درک کردن لطیفه خواهند کرد.
 
همچنین اسکنهای مغزی نشان می دهد زنان نسبت به مردان انتظار کمتری دارند که یک لطیفه خنده دار باشد اما در نهایت از شنیدن یک لطیفه خنده دار نسبت به مردان رضایت بیشتری پیدا می کنند. این تحقیقات جالب که توسط محققان دانشگاه استنفورد انجام گرفته بخشی از مطالعاتی گسترده تر به منظور درک چگونگی عملکرد مغز انسان در درک شوخی است که نتایج آن نشان می دهد زنان برای درک شوخی یا لطیفه نسبت به مردان از بخشهای بیشتری از مغز خود استفاده می کنند. طی آزمایشی طولانی مدت بر روی 10 مرد و 10 زن کارتونهای سیاه و سفیدی برای آنها به نمایش گذاشته شد و در عین حال با استفاده از اسکنر MRI فعالیتهای مغزی آنها مورد مطالعه قرار گرفت.
 
داوطلبان باید میزان جالب بودن تصاویر را با فشردن کلیدهایی تعیین می کردند و در همان زمان اسکنرها میزان واکنش فعالیتهای مغزی آنها در برابر کارتونهای خنده دار یا خسته کننده را در کنار مدت زمان واکنش افراد نسبت به تصاویر به ثبت می رساندند. نتایج اسکنرها نشان داد زنان بیشتر از مردان در پردازش این تصاویر از قشر پیشانی مغز خود استفاده می کردند. بخشی که برای ترجمه زبانهای مختلف و تحلیلهای پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد.
 
در نتیجه زنان مدت زمان بیشتری را برای واکنش نشان دادن به تصاویری که خنده دار به نظر می آمد صرف می کردند. همچنین زنان تمایل بیشتری به دیدن و شنیدن طنزهای پیچیده از قبیل بازی با لغات و لطیفه های داستان وار از خود نشان می دادند و علاقه ای به دیدن یا شنیدن لطیفه های ساده و پر سروصدا از خود نشان نمی دادند.
 
آلن ریس از مرکز علوم مغزی دانشگاه استنفورد که انجام این تحقیقات را به عهده داشت معتقد است نتایج به دست آمده با کلیشه رفتاری مردان و زنان که از گذشته مطرح بوده اند همخوانی دارد زیرا نشان می دهند زنان از یک لطیفه کمتر انتظار خنده دار بودن دارند اما زمانی که آن را خنده دار بیابند، بیشتر و طولانی تر خندیده و رضایت بیشتری از شنیدن آن احساس می کنند.
 
در مقابل مردان انتظار دارند همه لطیفه ها خنده دار باشند و در صورتی که لطیفه موجب خنده آنها نشود، غمگین یا عصبانی خواهند شد. بر اساس گزارش تلگراف، محققان اکنون قصد دارند ازمایشهای مشابهی را بر روی کودکان انجام دهند تا دریابند آیا تفاوت جنسیتی در درک شوخی ها و لطیفه ها نتیجه طبیعی یا تربیتی است.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان