laghari

جالب ترین و حیرت‌انگیز نکات درباره حروف A.B.C.D

جالب ترین و حیرت‌انگیز نکات درباره حروف A.B.C.D

A.B.C.D دنیای خاص خودش را دارد.

آیا می‌دانید که …
حروف انگلیسی  A,B,C,D در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 99 دیده نمی شود؟

حرف D برای اولین بار در عدد 100 بکار می رود (Hundred)
حروف A,B,C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999 دیده نمی شود.

حرف A برای اولین بار در املای عدد 1000 دیده می شود (Thousand)
حروف B,C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999999999 دیده نمی شود.

حرف B برای اولین بار در املای عدد بیلیون بکار می رود. (billion)
و حرف C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی بکار نمی رود.

 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان