laghari

مردی با ابروهای 7 سانتی + عکس

مردی با ابروهای 7 سانتی + عکس
این مرد که ابروهایش بیش از حد معمول رشد می کند ….
به گزارش سایت نازوب یك مرد 72 ساله اهل «ایندیانا‌پلیس» در آمریكا به علت رشد بیش از حد ابروهایش، مجبور است آن‌ها را هر صبح بشوید و هر ماه آن‌ها را كوتاه كند.
«سی برگر»، 72 ساله و اهل «بلوم‌فیلد» ایالت «ایندیانا‌پلیس» در آمریكاست. او ابروهایی بسیار بلندتر از حد طبیعی یك انسان معمولی دارد، به طوری ‌كه مجبور است هر روز ابروهایش را با آب و صابون بشوید و آن‌ها را شانه بزند؛ چرا‌كه ابروهای این مرد به بلندی هفت سانتیمتر است.
 «سی برگر» در این باره می‌گوید: ابروهای بلند من برایم گاهی غیر‌قابل تحمل می‌شوند، من در ماه مجبورم یك‌هزار دلار برای شست‌و‌شو و كوتاه كردن آن‌ها به آرایشگرم بپردازم. بعضی اوقات هم آن‌ها را از ته می‌زنم تا شاید در هنگام رشد، دوباره كوتاه‌تر شوند.

همسرم معتقد است: با این ابروها من 20 سال جوان‌تر می‌شوم، ولی می‌دانم كه این یك شوخی بیش نیس


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان