falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

شعر طنز و جالب من زوجم و تو فردی!!

شعر طنز و جالب من زوجم و تو فردی!!

در این دیار ســـربی، یک استکان، هـوا نیســــــت
درد و غم و مرض هست؛ یک جرعه ی دوا نیست

***********

مــعشوقه هـــای این شهر بر چهره، مــاسک دارند
احــــــــوال عــــــــاشقان نیز، چندی است روبِه را نیست

 

***********

فرهـــــــــاد آسم دارد، خسرو ســـــــــــــیاه سرفه
هیچ آدمی به فـــــکرِ شــــیرین بینوا نیســـــت

 

***********

 

“اطفــــــــال و ســــــالمندان” در خــــانه ها اسیرند
ویران شود هر آنجا، غوغـــــای بچه ها نیســــت

***********

تـــــاوان دیـــــــدن تو، سنگینتر از جریمه است
من زوجم و تو فردی، این شهر جــــای ما نیست

 

طنز نوشته های کوتاه و بسیار خنده دار

مواد لازم جهت سرودن شعر طنز!!

شعرهای طنز و جالب زندگی کارمندی

 

Humorous and interesting poem, I am a couple and you are an individual !!

بیوگرافی هنرمندان