laghari

تصویری از نامه دیدنی غضنفر به همسرش (آخر خنده)

تصویری از نامه دیدنی غضنفر به همسرش (آخر خنده)
 
دنیای خنده دار بی سوادی !!!!!!!!
 
روزی غضنفر برای کار و امرار معاش قصد سفر به آلمان میکنه و

همسرش و نوزده بچه قد و نیم قد رو رها کنه

خلاصه

همسر غضنفر گفت :حالا ما چه طور از احوال تو با خبر بشیم؟؟؟؟

غضنفر گفت: من برای تو نامه مینویسم….

همسرش گفت: ولی نه تو نوشتن بلدی و نه من خوندن !!!!!!!

غضنفر گفت من برای تو نقاشی میکنم … تو که بلدی نقاشی های منو بخونی مگه نه ؟؟؟؟

خلاصه

غضنفر به سفر رفت و بعد از دو ماه این نامه به دست زنش رسید ..

این شما و این هم نامه ببینید چیزی میفهمید!!!!؟؟؟؟

 

 

تصویری از نامه دیدنی غضنفر به همسرش (آخر خنده)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

شما چیزی فهمیدید !!!!!!! من که نفهمیدم

این نامه رو فقط همسر غضنفر میفهمه چی نوشته شده

+
+
+

حالا ترجمه از زبان همسرش

 

خط اول :حالت چه طوره زن ؟

خط دوم :بچه ها چه طورن ؟

خط سوم : مادرت چه طوره ؟

خط چهارم :شنیدم سر و گوش ت می جنبه!!!

خط پنجم : فقط برگردم خونه….

خط ششم : می کشمت

خط هفتم :غضنفر از آلمان…


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان