moharam

رابطه جنسی داماد برای فرار از مراسم ازدواج !

رابطه جنسی داماد برای فرار از مراسم ازدواج !
جوان آلمانی که عاشق یک پیشخدمت شده بود، در روز عروسی خود با پیشخدمت رابطه جنسی برقرار کرد.پدر عروس که شاهد این رابطه در آشپزخانه شده بود مراسم ازدواج دختر خود را برهم زد و از مهمانان حاظر در مراسم خواست که همه مراسم را ترک کنند.
نازوب: داماد که عاشق پشخدمت شده بود از کار خود دفاع کرد و گفت دیگر هیچ علاقه ای به این ازدواج ندارد و قصد دارد با عشق خود که یک پیشخدمت بود ازدواج کند.
عروس نیز برای جبران این کار در همان روز ازدواج درخواست طلاق داد و این دو از هم جدا شدند و داماد نیز در تدارک ازدواج با عشق جدید قرار گرفت.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان