انتخاب اولین دختر ایرانی در پرورش کروکودیل! عکس

انتخاب اولین دختر ایرانی در پرورش کروکودیل! عکس
نازوب، خانم مژگان روستایی مدیر عامل اولین و تنها مزرعه‌ پرورش کروکودیل در ایران به مجله دویچه وله می گوید : کروکودیل موجودی بسیار بافکر، صبور، سریع و البته کمی خشن است.در مزرعه نوپک در جزیره هنگام حدود 35 کروکودیل نگهداری می شوند.
 
 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان