moharam

اتفاقات عجیب دکل مخابرات برای 5 دختر جوان!

مجموعه : اخبار حوادث
اتفاقات عجیب دکل مخابرات برای 5 دختر جوان!

اتفاقات عجیب دکل مخابرات برای 5 دختر جوان!

به گزارش سایت نازوب مسؤولان شرکت یک تلفن همراه اعتباری به خاطر بیمار شدن 5 دختر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

نصب دکل تلفن همراه اعتباری روی پشت‌بام یک مجتمع مسکونی برای 5 دختر جوان دردسرساز شد و آنان را راهی بیمارستان کرد.
بنابر این گزارش، چندی پیش 5 دختر جوان به شعبه 6 بازپرسی دادسرای بعثت مراجعه و از یک شرکت تلفن همراه اعتباری شکایت کردند.

یکی از این دختران گفت: چند ماه پیش برای آنتن‌دهی تلفن همراه اعتباری دکلی در پشت‌بام خانه ما واقع در نازی‌آباد وصل کردند.

وی افزود: پس از آن دچار حالت تهوع و سرگیجه شدم. یک روز که از خانه بیرون آمدم تا به محل کار بروم ناگهان بیهوش و در راهروی ساختمان نقش برزمین شدم. وقتی مرا به بیمارستان انتقال دادند پزشکان گفتند که علت این بیماری به خاطر فرکانس‌های دکل تلفن همراه است.

این دختر ادامه داد:‌ بعد از چند روز متوجه شدم 4 تن از دخترهای همسایه نیز به درد من دچار شده و چند روزی در بیمارستان بستری بوده‌اند.

به خاطر این حادثه جلسه‌ای در ساختمان برگزار شد و مدیر ساختمان ادعا کرد نمی‌دانسته فرکانس‌های این دکل تلفن همراه خطرناک است. مدتی گذشت و چون به شکایت ما در ساختمان رسیدگی نشد، تصمیم گرفتیم از شرکت این تلفن همراه شکایت کنیم.

پس از شکایت این 5 دختر، بازپرس شعبه ششم دادسرای بعثت دستور احضار نماینده حقوقی شرکت تلفن همراه اعتباری را صادر کرد تا در این‌باره توضیح دهد.

امرجی، بازپرس شعبه 6 دادسرای بعثت در این‌باره گفت: دکل‌های تلفن‌های همراه باید در خارج از شهر و دور از مناطق مسکونی نصب شود. از سوی دیگر نصب دکل باید با مجوز قانونی باشد.

وی افزود: در این پرونده نماینده حقوقی تلفن همراه را احضار کردیم تا از وی تحقیق شود، چنانچه نصب دکل بدون مجوز باشد، شرکت جریمه خواهد شد، اما اگر با مجوز قانونی باشد باید دکل را برداشته و در خارج از شهر و دور از مناطق مسکونی نصب کرد.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان