جالب ترین ضرب المثل ها در مورد ازدواج

جالب ترین ضرب المثل ها در مورد ازدواج

1-هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت كن تا با چشم هایت. (ضرب المثل آلمانی)

2- مردی كه به خاطر”پول” زن می‌گیرد، به نوكری می‌رود. (ضرب المثل فرانسوی)

3- لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست. (ضرب المثل چینی)

4- زن عاقل با داماد ”بی پول” خوب می‌سازد. (ضرب المثل انگلیسی)

5- زن و شوهر اگر یكدیگر را بخواهند در كلبه ی خرابه هم زندگی می‌كنند. (ضرب المثل آلمانی)

 6- شوهر ”مغز” خانه است و زن ”قلب” آن. (سیریوس)
7- دختر عاقل، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می‌دهد. (ضرب المثل ایتالیایی)

8- در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه كن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق كن. (ضرب المثل آذربایجانی)

9- برا ی یافتن زن می‌ارزد كه یك كفش بیشتر پاره كنی. (ضرب المثل چینی)

10- تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب كن. (ضرب المثل چینی)

11- اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شكمش را در دست بگیر. (ضرب المثل اسپانیایی)

12- اگر زنی خواست كه تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج كن اما پولت را از او دور نگه دار. (ضرب المثل تركی)

13- ازدواج مثل یك هندوانه است كه گاهی خوب می‌شود و گاهی هم بسیار بد. (ضرب المثل اسپانیایی)

14- ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است. (ضرب المثل فرانسوی)

15- ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است. (سقراط)

16- ازدواج مثل اجرای یك نقشه جنگی است كه اگر در آن فقط یك اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممكن خواهد بود. (بورنز)

17- ازدواجی كه به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می‌رود. (رولاند)

18- ازدواج همیشه به عشق پایان داده است. (ناپلئون)

19- با زنی ازدواج كنید كه اگر ”مرد” بود، بهترین دوست شما می‌شد. (بردون)

20- مردانی كه می‌كوشند زن ها را درك كنند، فقط موفق می‌شوند با آنها ازدواج كنند. (بن بیكر)

21- ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ”شجاعت”می‌خواهد. (كریستین)
 
22 – با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی كن. (ضرب المثل آلمانی) 
 
23 – هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی‌كند. (ضرب المثل اسكاتلندی)
 
24- من تنها با مردی ازدواج می‌كنم كه عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم. (آگاتا كریستی)
 
25- هر چه متأهلان بیشتر شوند، جنایت ها كمتر خواهد شد. (ولتر)
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان