ابطال مجوز 44 صرافی در کشور !!!

مجموعه : اخبار
ابطال مجوز 44 صرافی در کشور !!!
نازوب: در حال حاضر و تا تاریخ 8 مهرماه حدود 629 صرافی ثبت شده در بانک مرکزی وجود دارد که به کار خرید و فروش ارز مبادرت می‌کنند.
 
از این تعداد صرافی 103 مورد در حال تمدید مجوز هستند که فرآیندهای مربوط به خود را دارد و پس از موافقت بانک مرکزی و تمدید مجوز، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
 
این گزارش حاکی است: مجوز 99 صرافی از 629 صرافی ثبت شده فاقد اعتبار بوده که مردم باید در مراجعه به آنها دقت کافی در این زمینه داشته باشند.
 
مجوز فعالیت 44 صرافی ابطال شده و مجوز 12 صرافی دیگر نیز در حالت تعلیق قرار دارد.
 
از 629 صرافی ثبت شده، 236 صرافی تنها در تهران به فعالیت می‌پردازند و به کار خرید و فروش ارز مبادرت می‌کنند.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان