moharam

عکس های بی نظیر و دیدنی از معجزه عشق

عکس های بی نظیر و دیدنی از معجزه عشق

تصاویر باورنکردنی از عشق یک زرافه و شتر مرغ !!

 
 

 

عکس های بی نظیر و دیدنی از معجزه عشق
 

 

عکس های بی نظیر و دیدنی از معجزه عشق
 
گفته می‌شود این دو، تمام طول روز را کنار یکدیگر می‌گذرانند!!
 

 

عکس های بی نظیر و دیدنی از معجزه عشق
 

دنیای عجیبی است هر چه انسانها با هم دشمن تر می شوندو به خون هم تشنه! حیوانات باعشق و سرسپردگی زندگی می کنند! واقعا عجیب است.

حیوانی که در برابر انسان نه عقل دارد نه شعور این گونه ابراز احساسات می کند! نه با هم نوع خودش با حیوانی که هیچ سنخیتی با نژاد خودش ندارد.

 

عکس های بی نظیر و دیدنی از معجزه عشق
 
عشق کلامی است که واقعیت آن با روح انسان اجین شده است. و هر چه پیش می رویم فیلم ها و افسانه زامبی ها در دنیای واقعی جا باز می کنند!؟
اما از طرف حیوانات هم خو و مهربان می شوند.
 
تصاویری که برترین تصاویر روز از دنیای حیوانات بود و تلنگری بر فهم و احساس اشرف مخلوقات.
 
عشق بازی بی نظیر یک شترمرغ و زرافه !!
 
چه دنیای عجیبی. روزی سگ به دنبال شکار گربه بود و حالا دست آموزهای شیرینی شده اند در خانه ها. سیرک ها و طبیعت زیبا.
یاد بگیریم و بفهمیم عشق واقعی را. این حس ناب را به پاکی در وجودتان پرورش دهید که دنیا بی عشق فانیست.

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان