laghari

عکس دیدنی از پوشش زنان عربستان در تیم فوتبال

عکس دیدنی از پوشش زنان عربستان در تیم فوتبال

پوشش زنان عربستان در تیم فوتبال

 

پوشش و فرهنگ زنان عربستان همانطور که تا کنون از رسانه ها دیده و شنیده اید همیشه مورد بحث بوده است.

 

وضعیت زنان در عربستان سعودی را، بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی، به وضعیت سیاهان در نظامِ تبعیض نژادی آفریقای جنوبی مانند کرده اَند؛ چرا که در هر دو نظام حقوق نابرابر، دسترسی نابرابر به امکانات و مشاغل، جداسازی مدارس و فضاهای عمومی وجود دارد؛ با این تفاوت که در آفریقای جنوبی، سیاهان با محدودیت و محرومیت روبه رو بودند و در عربستان سعودی کمابیش زنان چنین وضعیتی دارند!.

 

سیاست‌های جنسیتی
اشتغال

آموزش

رانندگی

از مهمترین سیاست های عربستان در پوشش و نوع فعالیت زنان این کشور است.

 

 

این تصویر که جنجال زیادی به بپا کرد باعث شد تا پژوهشگران علوم اجتماعی تمرکز بیشتری بر این موضوع داشته باشند.

سرانجام…

زنان عربستان با شنیدن حمایت های پژوهشگران اجتماعی؛ برخی از زنان سعودی در محافل عمومی جلوی لباس‌های خود را باز گذاشته یا لباس‌های رنگ روشن می‌پوشند.

 

زنان عربستان سعودی در حال طفره رفتن از پوشیدن “عبای مشکی” اجباری در این کشور هستند. عبای مشکی رنگ لباسی شبیه چادر است که زنان آن را استفاده می کنند.

خبرگزاری فرانسه در مورد یکی از زنان بی‌عبا در عربستان نوشت: “مشعل الجلود” در حرکتی هنجارشکن‌ پوشیدن لباس‌های سنتی را متوقف کرد و با بلوز نارنجی تیره و شلواری نه چندان گشاد به مرکز شهر رفت.

همچنین با وجود این شرایط دولت عربستان کمی راه را برای زنان آزاد کرد و زنان عربستان برای اولین در این کشور پشت فرمان خودرو نشستند و رانندگی را تجربه کردند!!

 

عکس دیدنی از پوشش زنان عربستان در تیم فوتبال
 
 
تصویر عجیبی که باعث شدن زنان عربستان تابو شکن شوند و یه سری قانون های بسیار محدود و خفه کننده را حذف کنند!

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان