laghari

حکم زندان برای ارسال پیا مک در حین رانندگی

مجموعه : اخبار
حکم زندان برای ارسال پیا مک در حین رانندگی
یک قاضی در ایالت ماساچوست آمریکا یک جوان را که در حین رانندگی به علت ارسال پیامک تمرکز خود را از دست داده و به شدت تصادف کرده بود، به یک سال حبس محکوم کرد.

آرون دووی 18 ساله در زمان رانندگی با خودرو در 20 فوریه 2011 سرگرم ارسال پیامک بود و توجه خود به جلو را از دست داده بود. در نتیجه وی با خودروی دانیل بولی 55 ساله برخورد کرده و او را به شدت زخمی کرد. راننده زخمی بعد از مدتی در اثر شدت جراحات فوت کرد.

اگر چه این جوان در جریان محاکمه اصرار کرد که لحظاتی قبل از تصادف ارسال پیامک را به اتمام رسانده بود، اما قاضی تاکید نمود که حواس پرتی وی در حین رانندگی ناشی از استفاده مکرر از گوشی برای تبادل پیامک بوده و وی را محکوم نمود.

علاوه بر این گواهی نامه رانندگی این فرد هم توقیف شده و وی به مت 15 سال حق رانندگی نخواهد داشت.

پیش از این مدت محکومیت بیشتری برای این جوان در نظر گرفته شده بود. اما با توجه به آنکه وی در زمان رانندگی تنها 17 سال سن داشت، این مدت زمان کاهش یافت.

به گزارش سایت نازوب بر اساس قانونی که در سال 2010 در ایالت ماساچوست تصویب شده، فردی که به علت تبادل پیامک در حین رانندگی تصادف کند، مجرم شناخته شده و به زندان و توقیف گواهینامه محکوم می شود. در سال 2010 بیش از 416 هزار نفر در کل آمریکا در اثر سوانح رانندگی ناشی از صحبت و ارسال پیامک با استفاده از تلفن همراه و همین طور حواس پرتی ناشی از غذاخوردن و استفاده از دستگاه های ناوبری و مسیریابی مجروح و 3092 نفر هم به همین علل کشته شدند.

 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان