جدول و لیست وزن مناسب برای خانم ها

جدول و لیست وزن مناسب برای خانم ها
وزن ایده آل خود را بر اساس قد و اندام‌تان تعیین کنید:
شرکت بیمۀ عمر پایتخت نشینان، متناوبا" اوزانی که درآن‌ها میزان مرگ و میر کاهش می‌یابد را برای مشترکین خود تعیین می‌کند؛ و ضمنا" روش تعیین سایز بدن را به این شکل اعلام کرده است:
 
1- یک دستتان را باز کنید و ساعد دست را با زاویۀ 90 درجه بالا بیاورید.
2- انگشتها را باز کنید و مچ دست را به طرف بدن خم کنید.
3- اگر قطر سنج یا کولیس در اختیار دارید، به کمک آن فاصلۀ بین دو استخوان اصلی آرنج دستتتان را اندازه بگیرید.
4- به نوبت انگشت شست و سپس انگشت اشارۀ دست دیگرتان را روی این دو استخوان آرنج قرار دهید. فاصلۀ این انگشتان را با هم با خط کش اندازه گیری کنید. این میزان را با لیست ارائه شده در اینجا که نشان دهندۀ یک اندام متوسط برای خانمها است مقایسه کنید.
5- در این مقایسه اگر مقادیر بدست آمده بیشتر از ارقام موجود در این لیست باشد، به این معنا است که شما فرد درشت اندامی هستید و اگر کمتر باشد یعنی فرد ریز اندامی هستید.

 

پهنای آرنج ( خانمها)

قد ( بدون پوشیدن کفش)

2/21 تا 4/21

52 تا 49

8/5 تا 8/23

60 تا 53

 
برگرفته از کتاب Nutrition ed. Victor Herbert, M.D., F.A.C.P دانشکدۀ پزشکی Mount Sinai منتشر شده توسط مرکز آماری Bulletin، 1983 شرکت بیمۀ عمر متروپلیس.

وزن ایده آل متناسب با قد و سایز بدن

 

اندام درشت

اندام متوسط

اندام ریز نقش

قد

118 تا 102

106 تا 94

97 تا 90

4’9”

121 تا 105

109 تا 97

100 تا 92

4’10”

124 تا 108

112 تا 100

103 تا 95

4’11”

 

127 تا 111

116 تا 103

106 تا 98

5’0”

130 تا 114

118 تا 106

109 تا 101

5’1”

134 تا 117

122 تا 109

112 تا 104

5’2”

138 تا 121

126 تا 112

115 تا 107

5’3”

 

142 تا 125

131 تا 116

119 تا 110

5’4”

146 تا 129

136 تا 120

123 تا 112

5’5”

150 تا 133

139 تا 124

127 تا 118

5’6”

154 تا 137

143 تا 128

131 تا 122

5’7”

 

159 تا 141

147 تا 132

136 تا 126

5’8”

164 تا 145

151 تا 136

140 تا 130

5’9”

…تا 149

155 تا 140

144 تا 134

5’10”


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان