laghari

کشتن شوهر توسط همسرش بدلیل حمام نرفتن

مجموعه : اخبار
کشتن شوهر توسط همسرش بدلیل حمام نرفتن

نازوب به نقل از خبرگزاری نووستی روسیه، یک زن روسی همسر خود را بخاطر حمام نرفتن بقتل رساند و اندام او را برید.
بازپرس های محلی در شهر استاوربل روسیه بیان داشتند:
” این زن ۲۶ ساله پس از مشاجرۀ لفظی بخاطر حمام نرفتن همسر 35 ساله اش، با آهن ضربه ای بر سر وی وارد کرده و او را با طناب خفه نمود . این زن روسی پس از قتل، بدن همسرش را قطعه قطعه نموده و در جنگلهای اطراف پنهان کرد”.
پلیس اعلام داشت : “این جنایت هفتۀ گذشته رخ داده است و پلیس او را به اتهام قتل دستگیر کرده است”.


بیوگرافی هنرمندان