instagram

جنجال تجاوز مربی فوتبال به 45 کودک!! (+عکس)

مجموعه : اخبار
جنجال تجاوز مربی فوتبال به 45 کودک!! (+عکس)
آرون فیشر جزئیاتی را راجع به چگونگی ارتکاب جرم توسط سنداسکی منتشر کرده است.
جری سنداسکی سرمربی سابق تیم فوتبال دانشگاه پنسیلوانیا   که به آزار جنسی کودکان متهم بود سرانجام در ماه ژوئن گذشته  مجرم شناخته  شد. به گزارش نازوب 48 فقره اتهام آزار جنسی کودکان به او نسبت داده شده بود که 45 فقره آن مورد تایید دادگاه قرار گرفت.

اما اخیرا اظهارات مرد جوانی که نخستین بار ادعا های او پلیس را نسبت به جرسی سنداسکی مظنون کرد، موج جدیدی از خشم و نفرت را نسبت به این مربی فوتبال 68 ساله برانگیخته است.

 
به گفته او این مربی فوتبال پسران کوچک را از طریق خیریه ای که خود بنا کرده بود پیدا کرده و آنها را در تاسیسات ورزشی یا در زیر زمین خانه اش مورد آزار جنسی قرار می داده است. فیشر که اکنون 18 سال دارد، می گوید در آن زمان  تنها 11 سال داشته و توانایی کمک گرفتن از دیگران را در خود نمی دیده است.
 
فیشر حتی لحظه ای را توصیف می کند که همسر سنداسکی قصد آمدن به زیر زمین را داشته ولی سنداسکی او را بهانه ای برگردانده و به عمل شنیع خود ادامه داده است. فیشر که به مدت 1 سال تنها با نام قربانی شماره 1 شناخته می شد، جمعه گذشته بالاخره نام خود را افشا کرد تا بتواند در مورد سختی هایی که در دوران کودکی اش و به مدت 4 سال بر او تحمیل شده است صحبت کند.
 
قرار است کتابی به قلم خود او راجع به آن روزها و فکر خودکشی که همواره در ذهنش وجود داشته است نوشته شود. فیشر می گوید وقتی 3 سال پیش جریان را به مدیر مدرسه اطلاع داد کسی حرفش را باور نمی کرد، چون همه سنداسکی را به عنوان مردی خوب و محترم می شناختند. به گزارش ایران ناز 3 سال پیش فیشر از جنایت های سنداسکی پرده برداشت، هرچند این مربی فوتبال همواره بر بی گناهی خود اصرار ورزیده و هنوز جرم خود را نپذیرفته است.

a