ترک سیگار ویژه زنان

مجموعه : پزشکی
ترک سیگار ویژه زنان
این تحقیقات به مدت 12 سال از بیش از یك میلیون زن انگلیسی 50 تا 65 سال صورت گرفت و محققان دریافتند كه ترك زود هنگام سیگار می‌تواند ده سال بر طول عمر آنها بیفزاید.
 
به گزارش فارس، این تحقیقات نشان می‌دهند: زنانی كه در سه سال اول شروع تحقیقات به سیگار كشیدن ادامه دادند، بیشتر در معرض مرگ و میر در 9 سال بعدی نسبت به غیرسیگاری‌ها قرار داشتند.
 
محققان می‌گویند: این افزایش زیاد خطر مرگ، به آن معناست كه دوسوم مرگ و میر زنان سیگاری در سنین پنجاه، شصت و هفتاد سالگی، ناشی از سیگار كشیدن است.
 
این تحقیقات نشان می‌دهند: خطر مرگ بر حسب تعداد سیگار مصرفی روزانه تا حد زیادی افزایش می‌یابد اما با این حال، خطر مرگ حتی در بین زنانی كه زیاد سیگار نمی‌كشند ـ یعنی بین 1 تا 9 سیگار در روز می‌كشند ـ نسبت به غیرسیگاری‌ها دو برابر است.
 
محققان می‌گویند: زنانی كه قبل از 40 سالگی مصرف سیگار را ترك می‌كنند؛ جلوی بیش از 90 درصد خطر مرگ و میر روز افزون مرتبط با ادامه سیگار كشیدن را می‌گیرند؛ در حالی كه کاهش خطر در خصوص كسانی كه پیش از 30 سالگی سیگار را ترك می‌كنند،  97 درصد است. 
 

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان